Victor Vogelpoel

Excellence is in the details

Verkreukeld papier

De littekens krijg je nooit meer weg

Leave a comment


Pesten en de zelfmoord van Tim Ribbering na voortdurend pesten blijft de gemoederen bezighouden, en terecht. Vanochtend las ik een mooie ingezonden brief in het AD over kinderen bewust maken van de gevolgen van pesten; een oogopener die ik graag in klas van mijn van mijn dochter (bijna 6 jaar) zou willen laten uitvoeren.

Op haar basisschool hebben ze een pestprotocol (beleid): de kinderen leren al vroeg om aan te geven dat het gedrag van een ander ongewenst is door “stop, hou op, ik wil het niet!” te roepen en daarbij ook te vertellen welk gedrag niet is gewenst. Het pestende kind moet dan ophouden en sorry zeggen. Het protocol beschrijft voornamelijk de aanpak van pesten. Heel goed, maar dat is symptoombestrijding (die pestherhaling wel kan beperken).

In de brief in het AD van zaterdag 10 november 2012 schetst inzender Cees van Doorn de oefening die een schooljuffrouw heeft uitgevoerd in haar klas om de gevolgen van (voortdurend) pesten duidelijk te maken: pesten veroorzaakt geestelijke littekens die niet meer weggaan. De oefening gaat als volgt:

De juffrouw gaf de kinderen een stuk papier dat ze moesten verkreukelen, op de grond gooien en vertrappen. Ze mochten het niet verscheuren. Daarna moesten ze het papier weer openvouwen en het weer gladstrijken. De juf liet de kinderen zien hoe vuil het papier was geworden en hoeveel littekens erop zaten. De klas moest zich tegenover het papier verontschuldigen. Maar hoe vaak ze ook zeiden dat het hun speet en hoe goed ze ook hun best deden om de kreukels uit het papier te halen, het lukte hen niet om het in gladde staat terug te krijgen. Dat is dus wat er gebeurt wanneer een kind een ander kind pest. Je kan zeggen dat het je spijt, je kan proberen om het weer goed te maken, maar de littekens blijven…

Zelf heb ik ook mijn deel van de pesterijen gehad op school – mijn achternaam, brildrager en bèta geek waren vruchtbare bodems – maar niet in die mate die Tim tot zelfmoord dreef.

Ik zal maandag de oefening meenemen voor de juffrouw van mijn dochter, hopende dat ze de oefening kan uitvoeren (naast aanpakken van pesten). Wellicht is mijn dochter er nog net iets te jong voor, maar laat hogere klassen dan profiteren van het inzicht.

Papier foto credit: coun2rparts

Author: Victor Vogelpoel

Dad, Technical specialist, PowerShell architect, photographer and just a guy whose life happens while trying planning it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s